+31 6 23 10 62 13 info@zorgvoorjou.nu

Info 

Als zorgverlener krijg je wel eens te maken met klachten van cliënten. En deze moeten natuurlijk goed worden afgehandeld. Daarvoor is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in het leven geroepen. Hiermee weet de cliënt dat de klacht goed verwerkt wordt en kan de zorgverlener de beste zorg blijven aanbieden. Zorg voor Jou is aangesloten bij ZZP Nederland voor het afhandelen van klachten. Zij werken volgens het 8 stappenplan. 

Algemene voorwaarden 

Privacy verklaring 

Klachten van cliënten kunnen gestuurd worden per: 

– Post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel. 

– E-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling 

Mail MIJ

Voor vragen of contact met Zorg voor Jou.

12 + 6 =